Đóng

Tư vấn, thiết kế, đầu tư, cho thuê hệ thống phát sóng di động IBS, BTS, hạ tầng viễn thông điện thoại, internet, truyền hình

Trong giai đoạn hiện nay, sự bùng nổ về thông tin liên lạc là một vấn đề bức thiết của toàn xã hội. Để giải quyết vần đề này, Phú Sỹ đã và đang phối hợp với các mạng di động lới như VNPT, Viettel, Mobilephone, chủ đầu tư các tòa nhà (Pearl palza, Vincom….) để thiết kế và triển khai các dự án thành lập hệ thống phát sóng di động IBS, BTS, hạ tầng viễn thông điện thoại, internet, truyền hình,…..

Với vai trò là nhà tư vấn, thiết kế, đầu tư, bán và cho thuê các hệ thống phát sóng di động IBS, BTS, hạ tầng viễn thông điện thoại, internet, truyền hình,….., Công ty Phú Sỹ với khả năng kinh nghiệm, năng lực đội ngũ cũng như trang thiết bị máy móc được đầu tư hoàn chỉnh đã từng bước xây dựng kế hoạch, tìm kiếm thêm các đối tác để góp phần giải quyết các vấn đề thông tin liên lạc cho xã hội.

Chili System Lĩnh Vực Hoạt Động, Viễn Thông