Đóng

Chuyên Mục Khác

Tư vấn, thiết kế, đầu tư, cho thuê hệ thống phát sóng di động IBS, BTS, hạ tầng viễn thông điện thoại, internet, truyền hình

Trong giai đoạn hiện nay, sự bùng nổ về thông tin liên lạc là một vấn đề bức thiết của toàn xã hội. Để giải quyết vần đề này, Phú Sỹ đã và đang phối hợp với các mạng di động lới như VNPT, Viettel, Mobilephone, chủ đầu tư các tòa nhà (Pearl palza, Vincom….) để thiết kế và triển khai các dự án thành lập hệ thống phát sóng di động IBS, BTS, hạ tầng viễn thông điện thoại, internet, truyền hình,…..

Chili System Chuyên Mục Khác