Đóng

Chuyên Mục Khác

Lập dự toán, thiết kế, tư vấn thiết kế và thi công trong lĩnh vực xây lắp và ngầm hóa hệ thống viễn thông

Khi các đối tác cần đề xuất giải pháp và thiết kế để chỉnh trang, bó gọn, ngầm hóa hệ thống viễn thông một cách hiệu quả nhất cũng như đảm bảo yêu cầu mỹ quan đô thị, Phú Sỹ sẽ là đối tác tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác cùng các đơn vị trong việc thiết kế, thi công và triển khai dự án. Phú Sỹ có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, đã thực hiện nhiều dự án lớn nhỏ trong lĩnh vực thi công, xây ...

20/05/2019 Chili System

lập dự toán, thiết kế, tư vấn thiết kế và thi công trong lĩnh vực xây lắp và ngầm hóa hệ thống viễn thông

Khi các đối tác cần đề xuất giải pháp và thiết kế để chỉnh trang, bó gọn, ngầm hóa hệ thống viễn thông một cách hiệu quả nhất cũng như đảm bảo yêu cầu mỹ quan đô thị, Phú Sỹ sẽ là đối tác tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác cùng các đơn vị trong việc thiết kế, thi công và triển khai dự án. Phú Sỹ có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, đã thực hiện nhiều dự án lớn nhỏ trong lĩnh vực thi công, xây ...

13/05/2019 Chili System

Tư vấn, thiết kế, đầu tư, cho thuê hệ thống phát sóng di động IBS, BTS, hạ tầng viễn thông điện thoại, internet, truyền hình

Trong giai đoạn hiện nay, sự bùng nổ về thông tin liên lạc là một vấn đề bức thiết của toàn xã hội. Để giải quyết vần đề này, Phú Sỹ đã và đang phối hợp với các mạng di động lới như VNPT, Viettel, Mobilephone, chủ đầu tư các tòa nhà (Pearl palza, Vincom….) để thiết kế và triển khai các dự án thành lập hệ thống phát sóng di động IBS, BTS, hạ tầng viễn thông điện thoại, internet, truyền hình,.....

13/05/2019 Chili System

Đang cập nhật

Khi các đối tác cần đề xuất giải pháp và thiết kế để chỉnh trang, bó gọn, ngầm hóa hệ thống viễn thông một cách hiệu quả nhất cũng như đảm bảo yêu cầu mỹ quan đô thị, Phú Sỹ sẽ là đối tác tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác cùng các đơn vị trong việc thiết kế, thi công và triển khai dự án. Phú Sỹ có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, đã thực hiện nhiều dự án lớn nhỏ trong lĩnh vực thi công, xây ...

13/05/2019 Chili System