Đóng

Hệ thống báo cháy và chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy, báo cháy:

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế và thi công hệ thống phòng cháy, báo cháy. Với quy trình dịch vụ chuyên nghiệp cùng với việc cung cấp các thiết bị chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn của các cơ quan phòng cháy chữa cháy trong và ngoài nước.

Các hệ thống phòng cháy, báo cháy:

  • Hệ thống báo cháy, báo nhiệt địa chỉ, báo cháy theo Zone.
  • Trực tiếp nước cho xe chữa cháy.

Thi công hệ thống phòng cháy, báo cháy:

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thiết kế thi công hệ thống chữa cháy với các giải pháp tiên tiến và tiết kiệm nhất đảm bảo an toàn và đạt chuẩn PCCC

Các hệ thống chữa cháy như:

  • Hệ thống chữa cháy sprinkler.
  • Hệ thống chữa cháy phòng điện, phòng server…

Chili System Các Lĩnh Vực Khác, Lĩnh Vực Hoạt Động