Đóng

Sơ đồ tổ chức

Công ty hoạt động trong một môi trường năng động hiện đại, phát huy năng lực của mỗi cá nhân cũng như đảm bảo hệ thống tổ chức để làm hài lòng khách hàng. Cơ cấu tổ chức của cty như sau: