Đóng

Tài chính doanh thu

Sau hơn 10 năm thành lập và phát triển tại thị trường Việt Nam, Phú Sỹ đã có những bước phát triển với mức tăng trưởng ổn định hàng năm, với doanh thu cụ thể như sau:

Năm Doanh thu
2016 25
2017 28
2018 30